=- RÖMORK TİP KAPALI CENAZE MORG -=

Römork tipi veya çekme tipi diye isim verdiğimiz kapalı kasanın içi, cenaze yıkamaya uygun bir şekilde tasarım ve dizyn edilir. Römork tipi cenaze yıkama ve morg aracı herhangi bir araç tarafından çekilerek götürülür. Kapalı tip cenaze taşıma araçları ve açık tip cenaze taşıma araçları. Her iki tip araçta aynı maksada hizmet eder. Cenaze işinde kullanılan bütün araçlar, cenazelerin uygun ortamlarda yıkanmaları, muhafaza edilmeleri ve nakil edilmeleri için tasarlanmış özel araçlardır. Günümüzde cenaze yıkama ve morg araçlarını her köyde, muhtarlıkta, her ilçede ve her ilde görmemiz mümkündür. Çünki; cenaze yıkama yıkama araçları büyük bir ihtiyaçtır. Cenaze yıkama racı var ise, cenazeyi defin etmeye hazırlamak için başka bir yere ve ekipmana ihtiyaç yoktur. Gerekli tüm düzeneke cenaze aracının içine monte edilmiştir. Cenaze yıkama raçları kapalı kasa olarak imal edilir.