=- KAPALI TİP ARAÇ ÜSTÜ CENAZE MORG -=

Cenaze işinde kullanılan bütün araçlar, cenazelerin uygun ortamlarda yıkanmaları, muhafaza edilmeleri ve nakil edilmeleri için tasarlanmış özel araçlardır. Günümüzde cenaze yıkama ve morg araçlarını her köyde, muhtarlıkta, her ilçede ve her ilde görmemiz mümkündür. Çünki; cenaze yıkama yıkama araçları büyük bir ihtiyaçtır. Cenaze yıkama racı var ise, cenazeyi defin etmeye hazırlamak için başka bir yere ve ekipmana ihtiyaç yoktur. Gerekli tüm düzeneke cenaze aracının içine monte edilmiştir. Cenaze yıkama raçları kapalı kasa olarak imal edilir.